การประชุมการพิจารณาการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการบริหารงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาการบริหารงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1