แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ (23 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธาน นำคณะเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายสมยศ ดวงไพชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศ (ICT)ทุกคน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์