พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาพระราชทานฯ ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานี มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ จำนวน 1 ราย คือ นายคมวัชร บุญอาจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างยนต์ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี บิดาเสียชีวิตในเหตุอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา”และพายุโซนร้อน“ทกซูรี” ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับชั้นปริญญาตรี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 457,000 บาท ณ สพป.อุดรธานี เขต 1