ประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒

นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป. หนองคายเขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยในภาคเช้าได้แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนต่างๆโดยแบ่งออกเป็น ๖ จุด แต่ละจุดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมสรุปผลการศึกษาดูงานในที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละจุด เวลา ๑๔.๓๐ น. เริ่มประชุมตามวาระการประชุม