การแข่งขันกีฬาภาค 10 สัมพันธ์ประจำปี 2560 “นาคราช อุ้มลุ่ม ตุ้มโฮมเกมส์”

วันนี้ (20 มค.61) เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาค 10 สัมพันธ์ประจำปี 2560 “นาคราช อุ้มลุ่ม ตุ้มโฮมเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นท้มของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 15 เขตพื้นที่การศึกษา ทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รองเท้าย้กษ์ วิ่ง 11 ขา วื่งซุปเปอร์แมน ม้าก้านกล้วย ชักคะเย่อ และกีฬาสากล จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลผสม ชาย-หญิง แชร์บอลหญิง และกอล์ฟ (ได้แข่งขันในวันที่ 19 มค.61) ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ในนามประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ต้อนรับประธานในพิธี และนำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้วย ณ สนามโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย