การประชุม (Video Conference) รายงานผลการรับนักเรียนปี 2561

วันนี้ (19 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบ(Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับฟังประกอบด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในส่วนสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ที่โรงเรียน โดยผ่านระบบ (Video Conference) เช่นกัน ซึ่งได้รับฟังการชี้แจงการใช้คู่มือและวิธีการ
กรอกข้อมูล ลงในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน