การประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 13.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ ICT สังกัดสพป.อด.1 และครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จำนวนกลุ่มโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ Video Conference
ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดภาคเหนือ พร้อมมอบนบายการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม มพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.1