การติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

วันนี้ (12 มค.61) เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางอุบล คลังเงิน ผู้รับผิดชอบกลุ่ม ไอชีที และเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการใช้อินเตอร์เน็ตโดยการสุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนสุมเส้าวิทยา โรงเรียนบ้านแพงศรี โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล และโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี