การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรร…

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการ ภาคบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2560เวลา 09.00-16.00 น.

โพสต์โดย OBEC Channel บน 25 กรกฎาคม 2017