สรุปรายงานการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ โรงแรมอัลวาเลช โอเทล (เทพนคร) จ.บุรีรัมย์

สรุปรายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ โรงแรมอัลวาเลช โอเทล (เทพนคร) จ.บุรีรัมย์
Download:- (สรุปรายงานการประชุม)