ประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561 และโครงการตามแผนของบแลกเป้า สพฐ. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561 และโครงการตามแผนของบแลกเป้า สพฐ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มโรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

(ภาพกิจกรรม)