แผนปฏิบัติการ/รายงานผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการจาก กลุ่มนโยบายและแผน

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมเด่น

Conference

ผู้บริหาร

ดร. พิจิตร  พรหมจารีย์
รองผู้อำนวยการ
สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

นายสมยศ  ดวงไพชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 1