ผู้บริหาร

นายสมยศ  ดวงไพชุม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 1

กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

Conference