ผู้บริหาร

นายสมยศ  ดวงไพชุม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 1

หนังสือราชการจาก กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

Conference