แผนปฏิบัติการ/รายงานผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการจาก กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมเด่น

Conference

ผู้บริหาร

ดร. พิจิตร  พรหมจารีย์
รองผู้อำนวยการ
สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้บริหาร

นายสมยศ  ดวงไพชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 1