ผู้บริหาร

นายสมยศ  ดวงไพชุม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 1

นำเสนอ

กิจกรรมเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุธเช้า ข่าว สพฐ.